Regulamin archiwalny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacja o firmie

Właścicielem sklepu internetowego , jest Klimman Michał Surman z siedzibą przy ul. Lusińskiej 8, 30-698 Kraków; NIP 944-133-92-58, REGON 120633643.

2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

 • Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • Każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,


3. Oferta

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: http://sklep.klimman.com.pl/. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://sklep.klimman.com.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego „KLIMMAN” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu.
 • W przypadku gdy nie ma towaru w magazynie i brak możliwości potwierdzenia terminu dostawy jak i ceny, zamówienie otrzyma status „Oczekujące”. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili przekazania zamówienia do realizacji.
 • Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 • Dowodem zakupu w sklepie KLIMMAN jest paragon lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

 

4. Zamówienia

 • Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej http://sklep.klimman.com.pl/, lub poczty elektronicznej sklep@klimman.com.pl oraz telefonicznie 698-514-800 w dniach Pn – Pt: 8.00 – 16.00.
 • Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KLIMMAN, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.
 • W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty złożenia.
 • Zamówienia złożone do godziny 13.00 w dniu roboczym realizowane są w dniu złożenia po potwierdzeniu zamówienia.
 • Zamówienia złożone po godzinie 13.00 zrealizowane będą następnego dnia.
 • Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą w pierwszym możliwym dniu roboczym.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, oraz zmiany lub anulowania zamówienia.

 

5. Dostawa i odbiór towaru

 •  Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
 • Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru
 • Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
 • Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
 • Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.
 • Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu KLIMMAN. Reklamacje w firmie kurierskiej, w przypadku uszkodzenia przesyłki mogą być zgłaszane w przeciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki i spisania protokołu szkody, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

PRZYJĘCIE PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA TOWARU.

6. Płatności i przesyłki

 

 • Wysyłka towarów zamówionych za pośrednictwem serwisu http://sklep.klimman.com.pl/realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt dostawy podany jest w cenniku podczas składania zamówienia
 • .Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 • Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego.
 • Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. W takich przypadkach produkt jest sprowadzany od producenta a klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
 • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 • Dostawy towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zapłata za nabywane towary może być dokonana

 • Przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, podany w trakcie składania zamówienia Polbank 20234000090350210000001089
 • Poprzez system ratalny Sygma Bank
 • Gotówką przy odbiorze towaru.

 

7. Realizacja zamówienia

 

 • Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym http//klimman.sklep.com.pl całości kwoty, na jaką opiewa potwierdzone przez Klienta zamówienie (w przypadku płatności przelewem).
 • Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Wszystkie zamówienia realizowane są tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamówienia nie będą realizowane w dni świąteczne oraz w dni wolne od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia realizowanej przez Pocztę Polską (ok. 2-5 dni) firmy kurierskie do 48h.
 • Realizacja zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych, w przypadku braku danego towaru na stanie magazynowym sklepu i konieczności jego zamówienia u dostawcy sklepu. Po przekroczeniu tego terminu, Obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem i poinformuje o powstałym opóźnieniu, a także potwierdzi z nim jego dalszą chęć realizacji tego zamówienia. W przypadku rezygnacji Klienta, zamówienie takie zostanie unieważnione oraz dodatkowo w przypadku dokonanej wcześniej płatności przelewem nastąpi zwrot całości wpłaconej kwoty za zamówienie na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano przelewu.

 

8. Reklamacje i zwroty towaru

 

 • Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się z sklepem KLIMMAN. Jeżeli Kupujący nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, powinien odesłać towar na własny koszt do siedziby sklepu internetowego.
 • Reklamowany towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, opakowaniu. W przeciwnym razie sklep internetowy KLIMMAN zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia reklamowanego towaru.
 • Koszty związane z dostarczeniem zwracanego produktu do sklepu pokrywa Klient.
 • Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie KLIMMAN bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie sprzętu wolnego od śladów użycia w oryginalnym opakowaniu.
 • Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 • W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.
 • Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego.

 

9. Postanowienia końcowe

 • Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych producentów, stanowią ich własność i zostały udostępnione sklepowi internetowemu do celów informacyjnych i marketingowych.
 • Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
 • Zespół sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby były nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale nie odpowiada za ewentualne niezgodności z rzeczywistością.
 • Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 • Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sklepu KLIMMAN są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.
 • Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu sklepu internetowego KLIMMAN.
 • Złożenie zamówienia lub rejestracja konta klienta w sklepie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych przesyłanych przez sklep internetowy KLIMMAN drogą poczty elektronicznej lub w formie newslettera, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby KLIMMAN

 

KLIMMAN Michał Surman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu KLIMMAN w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji.

 

10. Polityka bezpieczeństwa

 

 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez sklep internetowy KLIMMAN będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną.
 • Wszystkie podane przez Państwa dane są przechowywane na serwerze wyposażonym w profesjonalne zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym.

 

11. Polityka dotycząca plików cookie

Sklep internetowy http://sklep.klimman.com.pl wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej w celu usprawnienia jej działania oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w sklepie internetowym http://sklep.klimman.com.pl

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 • Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika, pliki te pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach sklepu internetowego http://sklep.klimman.com.pl/ możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 •  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w sklepie internetowym http://sklep.klimman.com.pl/

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie http://sklep.klimman.com.pl/. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.